Gida hauetan modu grafiko eta errazean islatu nahi izan da, alde batetik, sortzen eta baztertzen ditugun elikagai-hondakinek ingurumenean duten eragina. Eta, bestetik, merkatuko ekoizleek zein merkatariek eta kontsumitzaileek jarraitu behar dituzten jokabide-jarraibideak, hondakinak murrizten saiatzeko.

Ohitura egokiak txikizkako merkataritzan elikagai-hondakinak murrizteko“, merkatari eta baserritarrentzat.

Ohitura egokiak etxean elikagai-hondakinak murrizteko“, kontsumitzaileentzat.

Gidaliburu hauen azken helburua elikagaien tratamenduan benetako jarrera- eta portaera-aldaketa sortzen laguntzea da, bai saltokietan, bai etxeetan, kontsumo-ohiturak irizpide etiko, osasungarri eta ingurumenarekiko errespetu handiagokoak dituen gizarte bat eraikitzen lagunduz.

Leave a comment